Här visar vi bilder från vår verksamhet.

Utställningar
2018 Göta älvdalens sommarutställning.
Föreläsningar