Husets historia

1876 köptes ett markområde vid Hälle Lider för 1500 riksdaler, där ett nytt skolhus byggdes 1878.
Den fungerade i över 100 år som skola.
I skolhuset fanns 2 klassrum till vänster och folkskollärarens bostad till höger. På övervåningen fanns en lägenhet för småskolelärarinnan.
I början fram till 1912 gick barnen i skola varannan dag, 100 skoldagar på ett läsår.
Sedermera användes även bostaden på nedre plan som klassrum.
C.a 1980 upphörde denna byggnad att vara skola. Hembygdsföreningen tog över och gjorde ett muséum.
I början av 2000-talet bestämdes att byggnaden skulle rivas och muséet fick flytta ut.
Det blev en opinion mot att riva ett fullt funktionsdugligt hus. Arne Wagersten var en av eldsjälarna som drev frågan framgångsrikt. Beslutet ändrades och 2002 bildades Föreningen Kulturen Hus.

Källa: Lena Bergman (som också är en eldsjäl).Kulturens Hus Förening


Du är välkommen att gå med i vår förening.
Kontakta gärna någon i styrelsen så får du mer information.
Vi är en öppen förening som försöker hålla kulturen levande.
Föreningen är politisk och religiöst obunden.

Medlemsavgift

Enskild 150 kr, familj 250 kr
Vårt plusgirokonto är 136508-9


Styrelse 2018 - 2019


Kurt Ridell ordf.     0738-39 14 16
kurtridell@gmail.com

Elisabet Warnhammar sekr.   0522 -213 38, 0704-15 41 45
elisabet.warnhammar@gmail.com

Rolf  Hersle ekonomi  0522 -215 40, 0706-39 27 51
rolf.hersle@telia.com

Inger Hersle 0522 -215 40
   inger.hersle@telia.com

Lena Bergman 0522 -293 67, 0732-29 90 02
lenabritta.bergman@gmail.com

Stefan Niklasson 0702-70 00 23
  flaxhi@telia.com

Lilian  Oscarsson 0703-50 57 01
lilianoscarsson@gmail.com

Ingrid Svensson 0522 -85589, 0706-322832
ingrid.svensson52@yahoo.se

Vill du hyra våran byggställning?

Byggnadsställning till uthyrning 100 kr/dag eller 500kr/vecka
Lätt och smidig ställning som kan byggas upp till en arbetshöjd av 7 m.