Kulturens hus


Den 23 och 24 mars har vi måleri för barn och vuxna, välkommen till oss mellan klockan 12 - 14

Vernissage den 30 mars på Lilian Oscarsson och inger Werns utställning, mellan klockan 11 - 16, välkommen!



Vi samarbetar med Studieförbundet vuxenskolan