Program Vt 2017

 

Program Vt 2017 1

 

Program HT 2016

Program HT2016ovr

 

                    Utställningsaffischer

Nedan finns ett urval av alla konstutställningars afficher.

Affisch 

Affisch1

Affisch gota alvdalen2014

Affisch ABF PRO

affisch Anker

Affisch b knapp

 

Affisch copy

Affisch Dahlstedt

 

 Affisch E karlsson

 

 Affisch Face it

 

 Affisch Gerd

 

 Affisch gota alv 2013

 Affisch Gustavsson

affisch Gustavsson 13 

 Affisch handplockat 1

Affisch hemsida sv

Affisch Hultman

affisch Irrfrder

Affisch Landberg

Affisch isaksson

 Affisch lind

 Affisch Lindelow

 

 Affisch ljungskiletrio

 

 Affisch lydia

 

Affisch peter forell

Affisch PRO 1

 

Affisch påskutställning

Affisch stefan

 

Affisch textilutstllning

 

Affisch Vieweg

 

Affisch wagersten2013

 

Marianne Adolfsson p Kulturens Hus

Samklang

 

skree gruppen

 

Skulptur1

utstllning mleri mini1

 

Stefan Niklasson 2010

 

Vanja ny

 

Varsalongen 2013

 

svardstrom affisch

 

Tre konstnrer Affisch

 

Wagersten affisch

 

Warnhammar affisch

Affisch hantverksutst 1037x1500

 

received 10153589962778931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE I KULTURENS HUS

Söndagen den 3 mars 2013

Närvarande: Styrelsen under 2012 Lena Bergman, Inger o Rolf Hersle, Elisabet Warnhammar Gerd Jonsson samt 15 st. medlemmar.

Dagordning:

1. Frågan om mötet behörigen utlysts besvarades med ja.

2. Dagordningen fastställdes och godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Pelle Brandt och till sekreterare Inger Hersle.

4. Till protokolljusterare valdes Lena Bergman och Elisabeth Warnhammar.

5. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

6. Rolf Hersle redogjorde för ekonomin som godkändes

7. Leif Broberg läste upp revisorernas berättelse.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

9. Mötet fastställde planen för det kommande året enligt programmet.

10. Fastställande av medlemsavgift samma som förra året 150 kr för medlem och 250 för familj.

11. Rolf Hersle redogjorde för 2013 års budget.

12. Stadgarna fastställdes enligt förslag med ett undantag. Mötet beslöt att styrelsen skall 

bestå av ordf och 6 ledamöter och 2 ersättare i enlighet med ursprunglig text.

13. Val av:    1. ordförande Kurt Ridell

                      2. Övriga ledamöter: Lena Bergman, Inger Hersle, Gerd Jonsson, Elisabet                       Warnhammar, Cristina von Schedvin, Rolf Hersle

14. Val av revisorer: Leif Broberg och Bo Wingqvist .

       och revisorsuppleanter: Birgitta Florstam.

15. Val av valberedning: Birgitta Hermansson och Rolf Hermansson

16. Behandling av inkommande förslag: Inga förslag inkommit.

17. Mötet avslutades.

Efter mötet serverades kaffe och tre unga musiker från folkhögskolan spelade jazz

Ordförande                                                                     Justerare

                                                                                      ……………………………………….

Pelle Brandt                                                                   Lena Bergman

                                                                                       …………………………………………

                                                                                       Elisabeth Warnhammar

Vid protokollet

Inger Hersle

 Ett hus historia:

 

 

1876 köptes ett markområde vid Hälle Lider för 1500 riksdaler, där ett nytt skolhus byggdes som blev färdigt 1878.

Den fungerade i över 100 år som skola.

I skolhuset fanns 2 klassrum till vänster och folkskollärarens bostad till höger. På övervåningen fanns en lägenhet för småskollärarinnan.

I början fram till 1912 gick barnen i skola varannan dag 100 skoldagar på ett läsår.

Sedermera användes även bostaden på nedre plan som klassrum.

C.a 1980 upphörde denna byggnad att vara skola och Hembygdsföreningen tog över och gjorde ett muséum.

I början av 2000-talet bestämdes att byggnaden skulle rivas och muséet fick flytta ut.

Det blev en opinion mot att riva ett fullt funktionsdugligt hus. Arne Wagersten var en av eldsjälarna som drev frågan framgångsrikt. Beslutet ändrades och 2002 bildades Föreningen Kulturen Hus.

Källa: Lena Bergman också en eldsjäl.

 

Skolan gammalbild

 

 

Lokalhyra

 

Lokal
Kr Ej medlem merkostnad
Ackis halv dag 250 50
Ackis hel dag 450 100
Hela huset halv dag 450 100
Hela huset hel dag 900 100
Stora galleriet hel dag 450 100
Stora galleriet halv dag 350 50
Lektionstimme (45) min   50  
Ackis cirklar 10/gång/person  
Utställning       
Gallerierna   2 helger + mellanliggande vecka. 1300/period  
Helg 1000  
      200
Gallerierna 3 helger + mellanliggande veckor. 1800/period 200
     

 

 

Byggnadsställning till uthyrning 100 kr/dag eller 500kr/vecka

Lätt och smidig ställning som kan byggas upp till en arbetshöjd av 7 m.

Se monteringsanvisningar nedan. Sätt muspekaren på bilden och tryck på vä musknapp, så blir bilden större

Climtec_1

Climtec 2

 Climtec 3

 Climtec_4

Climtec_5 

 Climtec_6

 Climtec_8

 Climtec 9

Climtec 10 

 Climtec 11

Climtec 12

Climtec 13 

Climtec 14

Climtec 15

Climtec 16

Climtec 17

Climtec 18