Ett hus historia:

 

 

1876 köptes ett markområde vid Hälle Lider för 1500 riksdaler, där ett nytt skolhus byggdes som blev färdigt 1878.

Den fungerade i över 100 år som skola.

I skolhuset fanns 2 klassrum till vänster och folkskollärarens bostad till höger. På övervåningen fanns en lägenhet för småskollärarinnan.

I början fram till 1912 gick barnen i skola varannan dag 100 skoldagar på ett läsår.

Sedermera användes även bostaden på nedre plan som klassrum.

C.a 1980 upphörde denna byggnad att vara skola och Hembygdsföreningen tog över och gjorde ett muséum.

I början av 2000-talet bestämdes att byggnaden skulle rivas och muséet fick flytta ut.

Det blev en opinion mot att riva ett fullt funktionsdugligt hus. Arne Wagersten var en av eldsjälarna som drev frågan framgångsrikt. Beslutet ändrades och 2002 bildades Föreningen Kulturen Hus.

Källa: Lena Bergman också en eldsjäl.

 

Skolan gammalbild