kulturens hus mini                      

FÖRENINGEN KULTURENS HUS

                   Hälle Lider 12

                   459 32 Ljungskile                                   

HYRESÖVERENSKOMMELSE

Undertecknade hyr lokaler av Föreningen Kulturens Hus under följande förutsättningar:

 

Lokal:                  Kök               Ackis          Lilla Galleriet       Stora Galleriet

 

Vi har tillsammans med uthyraren besiktigat lokalerna.

Vi har fått information om utrymningsvägar och brandsläckare.

Vi påtar oss ansvaret för att återställa lokalerna i ursprungligt skick i vad gäller allmän ordning och städning.

Vi transporterar bort sopor och avfall. Om ej, godkänner vi en extra debitering av kronor 200.-. Förkommen nyckel ersättes med kronor 200.-.

Om skador uppkommer, tex söndriga fönsterrutor eller annat, påtar vi oss ansvaret för dessa kostnader.

Avtalet upprättas i 2 ex., parterna behåller ett vardera.

Datum för hyra av lokaler……………………………………………….

Hyra kronor ……………..emottagen

Ljungskile den………………………………………                           Godkännande av avtal:

                                                                                                     

………………………………………………………………               …...…………………………..

För Föreningen Kulturens Hus                                                          Hyresgäst

 

VÄLKOMMEN TILL KULTURENS HUS!

POSTADRESS:            c/o Kurt Ridell        Coronavägen 3     459 33 Ljungskile

HEMSIDA:                   www.kulturenshus.se       POSTGIRO         13 65 08-9

MAIL:                          Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.      ORG.NUMMER 86 55 01-0927

TELEFON:                    0738-39 14 16

                              

           

Bokning:       Elisabet Warnhammar   

Telefon:       0522-213 38

Mail:         Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                     

   

         

   FÖR ICKE MEDLEM TILLKOMMER   

         KRONOR 200:-