kulturens hus mini             KULTURENS HUS

        LJUNGSKILE

                     Hyresavtal

mellan Föreningen Kulturens Hus och utställare*) gällande uthyrning av lokaler

Period för uthyrning:  Från...............        T.o.m...............

Rum:   Gallerier .........                 "Ackis" ..........                   Kök...........

En period omfattar:  Torsdag ­– fredag vecka  1:    Hängningsdagar

Lördag - söndag vecka  1:    Utställningen pågår

Söndag efter stängning:         Utställningen tas ner

Att betala:  Kronor ........................

Datum....................... Kvitteras:.............................................

Styrelsmedlem

Beloppet
insättes på vårt postgiro nr 13 65 08-9

*) Utställare: Namn och telefonnummer på en person som står som ansvarig,

(även
om fler är inblandade) ställer ut eller vaktar:

..............................................................................................

Vi har tillsammans med uthyraren besiktigat lokalerna.

Vi har fått information om utrymningsvägar och brandsläckare.

Vi påtar oss ansvaret för att återställa lokalerna i ursprungligt skick vad gäller

ordning och städning.

Vi transporterar bort sopor och avfall, om ej, godkänner vi en extra debitering av kronor 200.-. Förkommen
nyckel ersättes med kronor 200.-.

Om skador uppkommer i lokalerna som kan härröras till
utställningen, påtar vi oss ansvaret för dessa kostnader.

Obs att annan verksamhet kan förekomma i huset, t.ex. kurs, cirkel eller möte.

 

 

Hyresavtal                                                                                sid. 2

Accepterar avtalsvillkoren

Datum ................................................

Namn .................................................

Det underskrivna avtalet upprättas i 2 ex. parterna tar ett vardera

 

Välkommen till Kulturens Hus!

För icke medlem tillkommer kr 200:- per period

FÖRSÄKRING

Enligt
överenskommelse

 

POSTADRESS:  c/o Kurt Ridell Coronavägen 3,  459 33 Ljungskile

POSTGIRO:       13 65 08-9

TELEFON          0738-39 14 16 ORG.NUMMER:  86 55 01-0927  

MAIL:       Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

HEMSIDA:
www.kulturenshus.se

Bokning: Elisabet Warnhammar

Telefon    0522-21338

Mobil:
0704-154145

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.