Lokalhyra


Lokal
Kr Ej medlem merkostnad
1 rum halv dag 250 50
1 rum hel dag 450 100
Hela huset hel dag 1000 200
2 timmar   200  50
Utställning     
Gallerierna 2 helger + mellanliggande vecka. 1300/period 200
Helg 1000 50
Gallerierna 3 helger + mellanliggande veckor. 1800/period 200
Plusgiro 136508-9