Månadsbrev i juni 2022


Så är då maj månad förbi, lite kyligt avvaktande försommaren där den späda grönskan tvekade, vågar jag?


Just nu tomma lokaler i väntan på nästa utställare: Axel Rydberg och Thomas Morkvist ”Drömmar om Östasien”. Låter spännande....


Glädjande att vi får sådant beröm för våra lokaler av alla utställare, det blir så fint när dom fylls av skapande konstnärer. Ett återkommande problem är ju besöksfrekvensen, hur få hit fler besökare? Nåja, vi gör alla vad vi kan via dom medier som står till buds, mer kan vi inte göra.

Välkommen till vårt, till ditt, hus!

Kurt Ridell

Ordförande